Ratsastuksen peruskäsitteet englanti

ratsastaa ride
nousta satulaan mount
nousta satulasta dismount
puolipidäte half halt
istunta seat
harjoitusravi (ilman kevennystä) sitting trot
keventää rising trot
ratsastajan apu aid
istunta seat
ohjasapu rein aid
pohjeapu leg aid
painoapu weight aid
ääni, ääniapu voice aid
kehua, palkita praise

ASKELLAJIT

askellaji gait
käynti walk
keskikäynti medium walk
lisätty käynti extended walk
koottu käynti collected walk
vapaa käynti free walk
ravi trot
harjoitusravi (tempo) working trot
askelten pidentäminen ravissa lengthening of steps
keskiravi medium trot
lisätty ravi extended trot
koottu ravi collected trot
laukka canter
harjoituslaukka working canter
askelten pidentäminen laukassa lengthening of strides
keskilaukka medium canter
lisätty laukka extended canter
koottu laukka collected canter
oikea laukka (suunta) right lead canter
vasen laukka left lead canter
vastalaukka counter canter
neli, kiitolaukka gallop
laukanvaihto change of leg
siirtyminen transition
pysähdys halt

KOULUTUSASTEIKKO

koulutusasteikko training scale
- tahti rhythm
- irtonaisuus relaxation
- kuolaintuki contact
- lennokkuus impulsion
- suoruus straightness
- kokoaminen collection
tasapaino balance
läpiratsastettavuus throughness

JUOKSUTUS

juoksuttaa longe, lunge
juoksutusliina longe line
juoksutusraippa longe whip
juoksutusvyö surcingle, roller
juoksutus kahdella liinalla double longe
kapsoni cavesson
sivuohjat side reins

HEVOSURHEILULAJIT

ratsastus riding
kouluratsastus dressage
esteratsastus show jumping, jumping
kenttäratsastus eventing
ajaminen, valjakkoajo driving, combined driving
vikellys vaulting
lännenratsastus western riding
matkaratsastus endurance riding 
laukkaurheilu horse racing
raviurheilu harness racing