Ratsun peruskoulutus

sisäänratsastus koulutusvaihe, jossa hevonen totutetaan ratsastukseen

apu ratsastajan käyttämä merkki, jolla vaikutetaan hevoseen

perusapu painoapu, pohjeapu, ohjasapu

painoapu ratsastajan painollaan hevoselle antama merkki

pohjeapu ratsastajan jaloillaan hevoselle antama merkki

ohjasapu ratsastajan ohjilla hevoselle antama merkki

puolipidäte ratsastajan istunnan, pohkeiden ja käden samanaikaisen vaikutuksen yhteensovittaminen
Tarkoituksena on herättää hevosen huomio ja valmistella hevonen seuraavaa tehtävää varten.

perusaskellaji käynti, ravi, laukka

käynti nelitahtinen askellaji, jossa hevosen jalat nousevat järjestyksessä oikea etujalka − vasen takajalka − vasen etujalka − oikea takajalka

keskikäynti hevosen luonnollinen käyntitempo

vapaa käynti käynnin tempo, jossa hevosen takakaviot astuvat selkeästi etujalkojen jättämän jäljen yli samalla kun hevonen laskee ja venyttää kaulansa

ravi kaksitahtinen askellaji, jossa hevosen jalat nousevat järjestyksessä vasen etu-jalka ja oikea takajalka − liitovaihe − oikea etujalka ja vasen takajalka − liito-vaihe

harjoitusravi ravitempo, jossa takakaviot astuvat vähintään etukavion jättämän jäljen kohdalle
Sanaa harjoitusravi käytetään myös merkityksessä "istua ravissa alas satulaan"; "olla keventämättä".

askelten pidentämien ravissa ravitempo, jossa tempoa lisätään harjoitusravista, mutta ei keskiraviin asti

laukka kolmitahtinen askellaji, jossa hevosen jalat nousevat vasemmassa laukassa järjestyksessä oikea takajalka − vasen takajalka ja oikea etujalka − oikea taka-jalka ja oikea etujalka − liitovaihe; oikeassa laukassa vasen takajalka − oikea takajalka ja vasen etujalka − vasen taka-jalka − oikea takajalka ja vasen etujalka − liitovaihe

harjoituslaukka laukan tempo, jossa askelpituus on noin hevosenmitan verran (2,5−3 m)

askelten pidentäminen laukassa laukan tempo, jossa tempoa lisätään harjoituslaukasta, mutta ei keskilaukkaan asti

siirtyminen askellajin tai tempon vaihtaminen

laukannosto siirtyminen toisesta askellajista tai pysähdyksestä laukkaan

temponvaihto vaihtaminen temposta toiseen askellajin sisällä

tempon lisääminen siirtyminen hitaammasta temposta nopeampaan

ratsastusradan tie ratsastusradalla ratsastettava vakiintunut kuvio

ympyrä(tie) ympyränmuotoinen ratsastusradan tie, jonka halkaisija on yli 10 metriä

pääty-ympyrä ratsastusradan päädyssä ratsastettava ympyränmuotoinen tie, jonka halkaisija on 20 metriä

keskiympyrä ratsastusradan keskellä ratsastettava ympyränmuotoinen tie, jonka halkaisija on 20 metriä

koko rata leikkaa diagonaalilla radan poikki ratsastettava suuntaa vaihtava ratsastusradan tie

rata pituussuunnassa leikkaa pituussuunnassa radan poikki ratsastettava suuntaa vaihtava ratsastusradan tie

kiemuraura ratsastusradan tie, joka muodostuu yhdenkokoisista, vastakkaisiin suuntiin kulkevista kaarista

kolmikaarinen kiemuraura ratsastusradan tie, jossa radan poikki ratsastetaan kolme yhdenkokoista kaarta

liike, kouluratsastusliike kouluratsastusohjelmassa suoritettava tehtävä

venytys pitkille ohjille liike, jossa ratsastaja pidentää ohjaa asteittain aina pitkille ohjille asti ja antaa hevosen venyttää kaulaansa eteen- ja alaspäin

koulutusasteikko kuusi hevosenkoulutuksenvaihetta, jotka johtavat hevosen läpiratsastettavuuteen ja tasapainoon
Vaiheet ovat tahti, irtonaisuus, kuolaintuki, lennokkuus, suoruus ja kokoaminen.

irtonaisuus tila, jossa hevonen on psyykkisesti ja fyysisesti rento

kuolaintuki tila, jossa ratsastajan kädestä on hevosen suuhun jatkuvan tasainen yhteys

lennokkuus tila, jossa takaosan liike-energian siirtyy liikkuvan selän kautta hevosen koko eteenpäinliikkeeseen

kokoaminen tila, jossa hevonen liikkuu takaosa allaan, kevyesti askeltaen ja energisesti ja itsensä kantaen

tasapaino tila, jossa hevosessa vastakkain vaikuttavat voimat kumoavat toisensa

läpiratsastettavuus tila, jossa hevonen liikkuu koulutustasoaan vastaavasti kaikkien koulutusasteikon vaiheiden mukaisesti ja on ratsastajan avuilla