Tallisanasto englanti

hevonen horse
poni pony
talli stable
tallikäytävä stable aisle
karsina box
ovi door
kalterit bars
juomakuppi drinking bowl
ruokakuppi feeding trough
heinäverkko hay net
kuivike bedding
puru shavings
olki straw
olkipaali straw bale
pesupaikka washing corner
satulahuone tack room

lapio shovel
talikko pitchfork, shavings fork
siivota karsina muck out
luuta broom
lakaisukone sweeper
lakaista sweep
kottikärryt wheelbarrow
ämpäri bucket

ruokinta feeding
vesi water
ruoka, rehu feed
korsirehu roughage
heinä hay
heinäpaali hay bale
säilöheinä silage
väkirehu concentrate
kaura oats
ohra barley
pelletit (rehu) pellets
kivennäinen minerals
suolakivi, nuolukivi mineral lick

tila, piha yard
talli stable
maneesi riding hall, indoor arena
kenttä outdoor arena
tarha paddock
laidun field, pasture
portti gate
aita fence
kävelykone walker, exercise machine
traktori tractor
peräkärry, kuljetuskoppi trailer
hevoskuljetuskoppi horse trailer, horsebox
lato barn
pelto field
lantala muckheap

tallityöntekijä stable worker
ratsastuksenopettaja riding instructor
kengittäjä farrier
eläinlääkäri vet, veterinarian
hevosenhoitaja groom

ori stallion
ruuna gelding
tamma mare